Nyheder fra bestyrelsen

Nyheder fra bestyrelsen

Nyhedsbrev 4, maj 23

LEDIGE PLADSER Der er få pladser tilbage til besøget i kunstnerkollektivet VERKET den 10. maj. Se…  HOVED I ROSA LYS PÅ GL. HOLTEGAARD På Gl. Holtegaard er der den 1. juni en rundvisning for Gentofte Kunstvenner i den spændende udstilling HOVED I ROSA LYS med Isaac Grünewald og den dekorative ekspressionisme. Læs mere på…… ERICHSENS PALÆ PÅ KGS. NYTORV Den 8. juni skal vi på besøg i Erichsens Palæ på Kgs. Nytorv. Palæet er et af Københavns fornemmeste palæer fra klassicismen. Her udover vil vi bl. a. også se den største danske samling af maleren William Scharf. Palæet er blevet […]

Nyheder fra bestyrelsen

Nyhedsbrev 4, marts

Kære medlemmer Den 18. april kl. 16.30 går Gentofte Kunstvenner under jorden i Cisternerne i Søndermarken, hvor vi har arrangeret omvisning i den nye udstilling KIMSOOJA / WEAVING THE LIGHT.Læs meget mere om udstillingen på Besøg i Cisternerne i Søndermarken den 18/4 | Gentofte Kunstvenner (gentofte-kunstvenner.dk)   Reservér i øvrigt den 10. maj, eftermiddag, og den 8. juni kl.17.30, hvor vi besøger henholdsvis atelierfælleskabet “Verket” på Frederiksberg og Erichsens Palæ  på Kgs. Nytorv. Nærmere oplysninger om disse arrangementer følger. Med venlig hilsen Bestyrelsen PS. Referat fra generalforsamlingen ligger på hjemmesiden og kan læses her Referat af generalforsamling 21. marts | Gentofte Kunstvenner (gentofte-kunstvenner.dk   […]

Nyheder fra bestyrelsen

Referat af generalforsamlingen den 21. marts 2023

Referat af generalforsamling i Gentofte Kunstvenner den 21. marts 2023.   Formanden Lars Gudmand Pedersen bød velkommen til generalforsamling nr. 54 i foreningen, som således gennem over 50 år har været rammen om store kunstoplevelser.   1.Valg af dirigent. Erik Hamre blev på formandens forslag valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen vart rettidigt indkaldt. 2Aflæggelse af beretning for Gentofte Kunstvenner 2022. Lars indledte med, at vi nu skal skrue tiden tilbage til sidste år – her en beretning for 2022.  Blot først nævnte han, at foreningen er  kommet rigtigt godt ind i 2023. I Byens Hus ønskede 130 […]

Nyheder fra bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

  TIRSDAG 21. MARTS 2023 kl. 19.00 I GENTOFTE RÅDHUSHAL (NB. Der er adgang ad hoveddøren fra 17.30 og døren lukker kl. 19:05. Herefter er der desværre ingen mulighed for at komme ind. Så kom i god tid.) DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Formanden, Lars Gudmand Pedersen, aflægger beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling 21. marts 2022. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse v. kasserer Jens Tarp.  4. Fastsættelse af kontingent for 2024 v. formanden. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Bestyrelsen består i dag af: Lars Gudmand Pedersen, formand Mogens Røstbjerg, Næstformand Emilia […]

Nyheder fra bestyrelsen

Nyhedsbrev 3 februar 23

Kære medlemmer   Efter en meget velbesøgt Nytårskur starter vi den nye sæson med noget som usædvanligt som et besøg på et hotel med meget kunst, men også med en guidet rundvisning på Ordrupgaard. 25Hours Hotel – ved Rundetårn onsdag den 22. februar. kl. 15.00. We will never grow up står der på baldakinen over indgangsdøren til det helt nye 25 Hours Hotel, som ligger i de gamle universitetsbygninger lige bag Rundetårn.  Over alt er kunst. Mere end 80% af interiøret er special- og unikadesignet til præcis denne bygning og hotellet er udover designeren og arkitekten, bearbejdet af en kunstkurator. […]

Nyheder fra bestyrelsen

Nyhedsbrev 2, februar 23

      Nyhedsbrev 2, februar 23 Kære medlemmer (klik på overskriften for at se hele teksten) Indførelsen af vores nye administrative system til bl. a. kontingentbetaling volder os problemer.     Betalingsdatoen 21. februar på de udsendte girokort er forkert. Datoen skulle have været den sædvanlige 21. januar. Og desværre har ikke alle medlemmer fået girokortet. En del har allerede betalt kontingent – tak for det og undskyld denne mail. Alle jer andre, der ikke har betalt, opfordres til at gøre dette hurtigst muligt !   Alle som har modtaget  girokortet benytter dette. I andre overfører 395 kr. eller for par […]

Nyheder fra bestyrelsen

Nyhedsbrev 1 2023

Kære kunstvenner (klik på overskriften for at se hele teksten) Som medlem af Gentofte Kunstvenner oplever du kunsten på nært hold. Sammen med andre kunstinteresserede inviteres du til at besøge kunstnere og kunsthåndværkere i deres atelierer og værksteder, til at besøge kunstsamlere og til at deltage på guidede ture til gallerier og kunstmuseer. KUNST TIL UDLODNING Og ikke minst deltager du i lodtrækningen på generalforsamlingen om de mange fine kunstværker, som foreningen har købt i løbet af sæsonen. Kunstværkerne kan nu ses på vores hjemmeside ved at klikke på https://www.gentofte-kunstvenner.dk/category/lodtraekninger/   GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 21. marts 2023 kl. […]

Nyheder fra bestyrelsen

Om betaling af kontingent for 2023 og betalingsservice.

Kære Medlemmer (klik på overskriften og få hele nyhedsbrevet)GODT NYTÅR ! Nogle af os var så heldige at kunne ønske hinanden godt nytår i onsdags på den velbesøgte Nytårs Kur. Om få dage vil I modtage et girokort med posten. Det skal alle bruge til betaling af kontingent for 2023. Det gælder også jer rigtigt mange medlemmer, hvor betaling tidligere er sket automatisk i kraft af en betalingsserviceordning. I forbindelser med modernisering af vores gamle IT-løsning til medlemsregistrering var vi nødsaget til til at forny foreningens betalingsserviceordning. Derfor er hidtidige betalingsserviceordninger ophørt. Det var desværre ikke muligt at få de […]

Nyheder fra bestyrelsen

nyhedsbrev den 28/11

      VIGTIG INFORMATION OM BETALING AF MEDLEMSKONTINGENT (Click på overskriften og få hele teksten) Kære medlemmer I forbindelse med modernisering af vores IT-løsning til medlemsregistrering, har vi desværre været nødsaget til at forny foreningens betalingsserviceordning. Det er årsagen til, at jeres hidtidige betalingsserviceordning for nylig er afmeldt, hvilket mange af jer allerede har bemærket. Det var desværre ikke muligt at få jer alle ført automatisk med over i den nye ordning, hvilket vi beklager. I skal ikke gøre noget for nuværende – blot afvente nærmere besked. Vi arbejder på højtryk for at få en løsning på plads, og […]