nyhedsbrev den 9. februar

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

 

 
TIRSDAG 12. MARTS 2024 kl. 19.00 I GENTOFTE RÅDHUSHAL
(NB. Der er adgang ad hoveddøren fra 17.30 og døren lukker kl. 19:05. Herefter er der desværre ingen mulighed for at komme ind. Så kom i god tid og se den udstillede kunst )
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formanden, Lars Gudmand Pedersen, aflægger beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling 21. marts 2023.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse v. kasserer Jesper Karlshøj. 
4. Fastsættelse af kontingent for 2025 v. formanden.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsen består i dag af:
Lars Gudmand Pedersen, formand
Mogens Røstbjerg, Næstformand
Emilia Bach, Sekretær
 
Jesper Karlshøj, Kasserer
 
Knud Grothe, Bestyrelsesmedlem
 
Ragnar Norddahl, Bestyrelsesmedlem
 
Charlotte Langkilde, Bestyrelsesmedlem
 
Lars Gudmand Pedersen, Ragnar Nordahl og Emilia Bach er alle på valg, men kun Emilia Bach ønsker genvalg. Suppleanterne Karina Frid og Flemming Visholm foreslås valgt til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 Som nye suppleanter til bestyrelsen  foreslås          
 Peter Clemmensen, som 1. suppleant og Helle Møller Jensen, som 2.
 
7. Valg af 2 revisorer.
Revisorerne Thomas Bjerregaard og Per Leisby  vil gerne genvælges.Bestyrelsen indstiller, at det sker.
 
8. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag.
9. Eventuelt.
 
 
Efter generalforsamlingen uddeles rødvin til de medlemmer, som siden sidste generalforsamling har skaffet nye medlemmer.
       
Der foretages lodtrækning om 30 indkøbte kunstværker. Desuden lodtrækning om  tilstedegevinster og auktion over donerede kunstværker med Flemming Visholm som auktionarius.
Husk at kunsten til lodtrækning  kan ses på foreningens hjemmeside – https://www.gentofte-kunstvenner.dk/category/lodtraekninger/ og i Rådhushallen inden generalforsamlingen. Kunst til auktionen kommer senere på hjemmesiden 

Om generalforsamlingen gælder i øvrigt, at kun medlemmer af foreningen kan deltage. Forudsætningen for at deltage i lodtrækningen er, at kontingent for 2024 er betalt senest 23. februar.
Efter generalforsamlingen, lodtrækning og auktion serveres med vin/vand vores traditionelle sandwichs.           
Vi glæder os til at se så mange som muligt!            
Med venlig hilsen            
Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Del vidt og bredt