Tidligere arrangementer

2024

9/1 Nytårskur med Gentofte Gospelkor

15/2 Besøg hos kunstsamleren John Ginsborg

26/2 DR-successen Kunstnerkolonien på Sophienholm

 

2023

4/1 Nytårskur med journalist, tekstforfatter og redaktør Jan Hedegaard, som  causerede over sit arbejde på  de satiriske årshæfter Blæksprutten og  Svikmøllen. 

8/2 Kunsthotellet 25HoursHotel

8/3 Jens Christiansen på Ordrupgaard

21/3 Generalforsamling

22/3 Kunsthotellet 25HoursHotel

16/4 Cisternerne

10/5 Kunstnerkollektivet Verket

1/6 Hoved i Rosa Lys, Gl. Holtegaard 

8/6 Erichsens Palæ

25/8 Enter Art Fair

27/8 Chart

5/10 Nationalbanken

16/11 Gallerier i Rørholmsgade

9/12  Gallericrawl

 

2022

8/2 Kunstneren Jens Haaning, foredrag i Byens Hus

2/3 Gauguin og hans venner, rundvisning på Ordrupgaard

21/3 Generalforsamling. Her et referat:

“Lars Gudmand Pedersen bød velkommen til en meget velbesøgt generalforsamling (ca. 225 deltagere) og oplyste, at bestyrelsen efter sidste generalforsamling i september havde valgt ham som formand.

Lars mindedes Peter Buch Lorentzen. Peter havde ved generalforsamlingen i september gennemgået regnskabet og fik det vedtaget med applaus. Men Peter havde fået en sygdom, som akut udviklede sig meget aggressivt og han sov stille ind godt en måned senere. Vi savner alle Peter som et meget aktivt og dejligt menneske, vi satte umådelig stor pris på. Æret være Peters minde.

Lars præsenterede bestyrelsen, som var blevet suppleret med 1. suppleant Charlotte Langkilde og omtalte aftenens program, hvor der efter uddeling af ”member get member – rødvin” og lodtrækning om 28 kunstværker ville blive auktion over 11 kunstværker. Bestyrelsen havde besluttet, at alle pengene fra auktionen vil blive givet til Ukraine.

1/ Valg af dirigent. Erik Hamre blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 2/ Aflæggelse af beretning for Gentofte Kunstvenner 2021

Formanden takkede medlemmerne – ved at citere den afgåede formand Ragnar Nordahl – for deres begejstrede, behagelige og interesserede måde at være medlemmer på. Han oplyste, at medlemstallet var stødt stigende og nu oppe på 448 medlemmer.

Også 2021 havde været præget af corona, men alligevel var 9 arrangementer blevet gennemført.

Gallericrawl,

 Besøg hos kunstsamleren Leif Djurhuus to gange

 Besøg hos kunstsamleren John Ginsborg to gange

 Generalforsamling med 23 værker til udlodning og 8 på auktion, som indbragte 14.000 kr.

 CoBrA-frisen i Børnehuset på Østerbro med Troels Jorn

 Enter Art Fair – rundvisning

 Besøg i atelieret hos maleren og komponisten Carsten Dahl,

 Atelierhusene i Emdrup i flot vejr og

 Turnerfilm sammen med Gentofte Bio.

Vi vil med vores kunstforening gerne stimulere kunstinteressen. Det gør vi med vores arrangementer og med vores indkøb af kunst til udlodning blandt medlemmerne. 

Kernen i vores arrangementer er besøg hos kunstnere og kunstsamlere, hvor man ikke som privatperson normalt vil komme og gallerier, udstillinger og andre steder med særlig rundvisning.

Vi bestræber os på at bruge de mere end 100.000 kr. – som vi årligt gennem kontingenter og betaling for deltagelse i arrangementerne har til rådighed – til at købe god kunst som lever op til så mange af vores medlemmers smag som muligt. Og vi vil gerne have i hvert fald 20 værker til udlodning – så medlemmerne har en reel chance for at vinde. I år har vi 28 kunstværker til udlodning.

Vi køber typisk hos de kunstnere vi besøger. Vi køber også i de gallerier vi besøger, men her får vi mindre for pengene, fordi vi jo skal dele med galleriejerne – bortset fra Galleri Knud Grothe.

Formanden lagde ikke skjul på, at hvis ikke vi havde en meget fin aftale med Knud Grothe – som stort set dropper en hver form for avance – ville det IKKE være os muligt med så mange gode gevinster.

For at få bekræftet et indtryk af, at vi rammer rimeligt godt i forhold til medlemmernes smag, blev de der vinder i år bedt om at fortælle, hvilken prioritet deres gevinst havde på deres ønskeliste. Vi har set, at det sidste, ensomme billede har været første prioritet hos vinderen.

(Denne uvidenskabelige undersøgelse viser efterfølgende:

8 har fået deres 1. prioritet (udtrukket som nr. 1, 2, 3, 7, 11, 17, 19, 24)

4 har fået deres 2. prioritet (udtrukket som nr. 4, 5, 10, 20)

5 har fået deres 3. prioritet (udtrukket som nr. 6, 8, 12, 13, 21)
 
3 har fået deres 4. prioritet (udtrukket som nr. 9, 14, 15)
 
1 har fået vedkommendes 5. prioritet (udtrukket som nr. 16)
 
5 har fået deres 9. + 10. + 3 x ukendt (udtrukket som nr. 18, 22, 23, 25, 26)
 
Disse tal tyder vist på, at der indkøbes kunst som tilfredsstiller en bred smag.)
 

Vi annoncerer vores arrangementer med nyhedsbreve til alle medlemmer med en kort beskrivelse og med direkte link til arrangementerne på hjemmesiden. Det er på denne, man kan læse meget mere om arrangementerne, foreslå nye arrangementer, melde sig selv og andre ind og få en masse oplysninger om foreningen og dens virksomhed.

Formanden fortalte, at Place2book gjorde arbejdet med tilmeldinger meget nemmere. Sommetider meldes der udsolgt fordi pladsforholdene kun tillader et begrænset antal deltagere. Normalt skal vi mindst kunne være 20. Ved beskeden udsolgt kan I skrive jer på ventelisten. Det betyder, at I efter først til mølle-princippet ved et afbud kan få en plads og at bedstyrelsen kan få et fingerpeg om vi skal prøve at dublere arrangementet.

Lodtrækningen står Emilia for og hun vil nærmere fortælle om den.

Formanden takkede alle der har meldt nye medlemmer ind – Ragnar uddeler senere 12 flasker rødvin, som jo er fint i betragtning af, at det kun drejer sig om et halvt år.

Tak til foreningens revisorer Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen.

Tak til bestyrelsen og specielt tak til vores nye kasserer Jens, som har haft en særlig opgave, fordi det ikke var muligt at have en overdragelsesforretning med Peter Lorentzen.

Og sidst men ikke mindst igen en stor tak til medlemmerne.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

 3/ Aflæggelse af regnskab for 2021.

Jens Tarp gennemgik regnskabet, som udviste indtægter på i alt ca. 204.000, udgifter på ca.130.000 og dermed et overskud i 2021 på ca. 74.000 kr. Vores kapital er godt 76.000 kr.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.

4/ Fastlæggelse af kontingent for 2023

Jens Tarp fortalte, at det er bestyrelsens forslag at bevare det nuværende kontingent.

Junior:      kr. 175,-

Single:                 kr. 395.-

Par:           kr. 590.-

Firma:                  kr. 850,-

Forslaget blev godkendt.

5/ Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten nævnte bestyrelsesmedlemmerne: Lars Gudmand Pedersen, Ragnar Norddahl, Emilia Bach, Mogens Røstbjærg, Jens Tarp, Knud Grothe og Charlotte Langkilde.

 Og oplyste, at Lars Gudmand Pedersen, Emilia Bach, Knud Grothe og Ragnar Nordahl var på valg og alle villige til genvalg.

6/ Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Flemming Visholm og som ny 2. suppleant indstilles Karina Frid.

Karina Frid præsenterede sig selv og blev valgt.

7/ Valg af revisorer.

Dirigenten oplyste, at Gentofte Kunstvenners revisorer som nævnt er Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen. Bestyrelsen har udtrykt glæde over, at de begge er villige til genvalg – og bestyrelsen foreslår genvalg.

De blev genvalgt.

8/ Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne.

9/ Eventuelt.

Der var ikke noget her.

Lars Gudmand Pedersen takkede med en flaske rødvin dirigenten for at have ført os trygt og sikkert gennem generalforsamlingen og alle for god ro og orden.

Ragnar Norddahl stod herefter for uddeling af 12 flasker ’member-get-member’ rødvin, Emilia Bach for

Og Flemming Visholm bortautionerede11 kunstværker – alle doneret af Knud Grothe – til fordel for Røde Kors- indsatsen i Ukraine. Der indkom 26.500 kr.

Generalforsamlingen sluttede med sandwiches, vin og vand og hyggeligt samvær.”

 

3/3 Besøg hos keramiker Christian Bruun og glaspuster Anders Raad på Travbanen

9/3 Besøg hos sølvsmeden Claus Bjerring

11/5 Kunst på Christiansborg og i Folketinget

31/5 Kunstrykkeriet Borch Edition

8/6 Besøg hos kunstneren Asger Gjerdevik

28/6 Besøg hos kunstsamleren Christian Linde

23/8 Kunst på Christiansborg og I Folketinget

26/8 Rundvisning på Enter Art Fair

11/9  Holmegaard Værk med Picasso-keramik

26/9 Artist talks med multikunstneren Carsten Dahl 

26/10 Det kolde øje på Louisiana 

.

9/11 Egeværk – kunsthåndværk

 

 

 
 
 
26/11 Gallericrawl
 
 
 
8/12  Silver Tales på Karen Blixen Museum, R2021

27/11 Gallericrawl

9/11  Besøg hos kunstsamleren Leif Djurhuus

27-28/9 Besøg hos kunstsamleren John Ginsborg

20/9 Generalforsamling

  Resumé af generalforsamlingen den 21. marts 2022

 

Lars Gudmand Pedersen bød velkommen til en meget velbesøgt generalforsamling (ca. 225 deltagere) og oplyste, at bestyrelsen efter sidste generalforsamling i september havde valgt ham som formand.

Lars mindedes Peter Buch Lorentzen. Peter havde ved generalforsamlingen i september gennemgået regnskabet og fik det vedtaget med applaus. Men Peter havde fået en sygdom, som akut udviklede sig meget aggressivt og han sov stille ind godt en måned senere. Vi savner alle Peter som et meget aktivt og dejligt menneske, vi satte umådelig stor pris på. Æret være Peters minde.

Lars præsenterede bestyrelsen, som var blevet suppleret med 1. suppleant Charlotte Langkilde og omtalte aftenens program, hvor der efter uddeling af ”member get member – rødvin” og lodtrækning om 28 kunstværker ville blive auktion over 11 kunstværker. Bestyrelsen havde besluttet, at alle pengene fra auktionen vil blive givet til Ukraine.

1/ Valg af dirigent. Erik Hamre blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 2/ Aflæggelse af beretning for Gentofte Kunstvenner 2021

Formanden takkede medlemmerne – ved at citere den afgåede formand Ragnar Nordahl – for deres begejstrede, behagelige og interesserede måde at være medlemmer på. Han oplyste, at medlemstallet var stødt stigende og nu oppe på 448 medlemmer.

Også 2021 havde været præget af corona, men alligevel var 9 arrangementer blevet gennemført.

Gallericrawl,

 Besøg hos kunstsamleren Leif Djurhuus to gange

 Besøg hos kunstsamleren John Ginsborg to gange

 Generalforsamling med 23 værker til udlodning og 8 på auktion, som indbragte 14.000 kr.

 CoBrA-frisen i Børnehuset på Østerbro med Troels Jorn

 Enter Art Fair – rundvisning

 Besøg i atelieret hos maleren og komponisten Carsten Dahl,

 Atelierhusene i Emdrup i flot vejr og

 Turnerfilm sammen med Gentofte Bio.

Vi vil med vores kunstforening gerne stimulere kunstinteressen. Det gør vi med vores arrangementer og med vores indkøb af kunst til udlodning blandt medlemmerne. 

Kernen i vores arrangementer er besøg hos kunstnere og kunstsamlere, hvor man ikke som privatperson normalt vil komme og gallerier, udstillinger og andre steder med særlig rundvisning.

Vi bestræber os på at bruge de mere end 100.000 kr. – som vi årligt gennem kontingenter og betaling for deltagelse i arrangementerne har til rådighed – til at købe god kunst som lever op til så mange af vores medlemmers smag som muligt. Og vi vil gerne have i hvert fald 20 værker til udlodning – så medlemmerne har en reel chance for at vinde. I år har vi 28 kunstværker til udlodning.

Vi køber typisk hos de kunstnere vi besøger. Vi køber også i de gallerier vi besøger, men her får vi mindre for pengene, fordi vi jo skal dele med galleriejerne – bortset fra Galleri Knud Grothe.

Formanden lagde ikke skjul på, at hvis ikke vi havde en meget fin aftale med Knud Grothe – som stort set dropper en hver form for avance – ville det IKKE være os muligt med så mange gode gevinster.

For at få bekræftet et indtryk af, at vi rammer rimeligt godt i forhold til medlemmernes smag, blev de der vinder i år bedt om at fortælle, hvilken prioritet deres gevinst havde på deres ønskeliste. Vi har set, at det sidste, ensomme billede har været første prioritet hos vinderen.

(Denne uvidenskabelige undersøgelse viser efterfølgende:

8 har fået deres 1. prioritet (udtrukket som nr. 1, 2, 3, 7, 11, 17, 19, 24)

4 har fået deres 2. prioritet (udtrukket som nr. 4, 5, 10, 20)

5 har fået deres 3. prioritet (udtrukket som nr. 6, 8, 12, 13, 21)
 
3 har fået deres 4. prioritet (udtrukket som nr. 9, 14, 15)
 
1 har fået vedkommendes 5. prioritet (udtrukket som nr. 16)
 
5 har fået deres 9. + 10. + 3 x ukendt (udtrukket som nr. 18, 22, 23, 25, 26)
 
Disse tal tyder vist på, at der indkøbes kunst som tilfredsstiller en bred smag.)
 

Vi annoncerer vores arrangementer med nyhedsbreve til alle medlemmer med en kort beskrivelse og med direkte link til arrangementerne på hjemmesiden. Det er på denne, man kan læse meget mere om arrangementerne, foreslå nye arrangementer, melde sig selv og andre ind og få en masse oplysninger om foreningen og dens virksomhed.

Formanden fortalte, at Place2book gjorde arbejdet med tilmeldinger meget nemmere. Sommetider meldes der udsolgt fordi pladsforholdene kun tillader et begrænset antal deltagere. Normalt skal vi mindst kunne være 20. Ved beskeden udsolgt kan I skrive jer på ventelisten. Det betyder, at I efter først til mølle-princippet ved et afbud kan få en plads og at bedstyrelsen kan få et fingerpeg om vi skal prøve at dublere arrangementet.

Lodtrækningen står Emilia for og hun vil nærmere fortælle om den.

Formanden takkede alle der har meldt nye medlemmer ind – Ragnar uddeler senere 12 flasker rødvin, som jo er fint i betragtning af, at det kun drejer sig om et halvt år.

Tak til foreningens revisorer Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen.

Tak til bestyrelsen og specielt tak til vores nye kasserer Jens, som har haft en særlig opgave, fordi det ikke var muligt at have en overdragelsesforretning med Peter Lorentzen.

Og sidst men ikke mindst igen en stor tak til medlemmerne.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

 3/ Aflæggelse af regnskab for 2021.

Jens Tarp gennemgik regnskabet, som udviste indtægter på i alt ca. 204.000, udgifter på ca.130.000 og dermed et overskud i 2021 på ca. 74.000 kr. Vores kapital er godt 76.000 kr.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.

4/ Fastlæggelse af kontingent for 2023

Jens Tarp fortalte, at det er bestyrelsens forslag at bevare det nuværende kontingent.

Junior:      kr. 175,-

Single:                 kr. 395.-

Par:           kr. 590.-

Firma:                  kr. 850,-

Forslaget blev godkendt.

5/ Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten nævnte bestyrelsesmedlemmerne: Lars Gudmand Pedersen, Ragnar Norddahl, Emilia Bach, Mogens Røstbjærg, Jens Tarp, Knud Grothe og Charlotte Langkilde.

 Og oplyste, at Lars Gudmand Pedersen, Emilia Bach, Knud Grothe og Ragnar Nordahl var på valg og alle villige til genvalg.

6/ Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Flemming Visholm og som ny 2. suppleant indstilles Karina Frid.

Karina Frid præsenterede sig selv og blev valgt.

7/ Valg af revisorer.

Dirigenten oplyste, at Gentofte Kunstvenners revisorer som nævnt er Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen. Bestyrelsen har udtrykt glæde over, at de begge er villige til genvalg – og bestyrelsen foreslår genvalg.

De blev genvalgt.

8/ Indkomne forslag fra medlemmerne.

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne.

9/ Eventuelt.

Der var ikke noget her.

Lars Gudmand Pedersen takkede med en flaske rødvin dirigenten for at have ført os trygt og sikkert gennem generalforsamlingen og alle for god ro og orden.

Ragnar Norddahl stod herefter for uddeling af 12 flasker ’member-get-member’ rødvin, Emilia Bach for

Og Flemming Visholm bortautionerede11 kunstværker – alle doneret af Knud Grothe – til fordel for Røde Kors- indsatsen i Ukraine. Der indkom 26.500 kr.

Generalforsamlingen sluttede med sandwiches, vin og vand og hyggeligt samvær.

16/9 CoBrA-frisen i Børnehuset på Østerbro med Troels Jorn

27/8 Enter Art Fair

24/8 besøg i atelieret hos maleren og komponisten Carsten Dahl

17/6 Atelierhusene i Emdrup

6/6 Turnerfilm i Gentofte Bio

 

 

2020

11-13/9 Læsø-rejse

02/09 – Med John Kørner i Galleri Bo Bjerggaard

26/08 – Besøg i Hanne Galschiøts.s atelier

22/08 – Gavlmalerier i Holbæk
10/03 – Generalforsamling
21/01 – Rundvisning i Dehns Palæ
18/01 – Film om Else Bukdahl v/ Gentofte Kino
14/01 – Nytårskur

2019
30/11 – Gallericrawl
11/11 – Musik- og kunstsalon i privat hjem i Bredgade
09/10 – foredrag af Tom Jørgensen om kvindelige danske kunstnere
19/09 – Kunst- og kulturrejse til Stockholm
18/06 – besøg hos kunststuderende på Charlottenborg
28/05 – Besøg hos billedhuggeren Poul Isbak
24/04 – Besøg nr. 2 hos Lærerstandens Brandforsikring
31/03 – Omvisning i og omkring BLOX og brunch i DAC
11/03 – Generalforsamling 2019
03/03 – Filmforevisning – “At Eternity’s Gate”, Gentofte Kino
25/02 – Foredrag af billedhuggeren Pontus Kjerrman
02/02 – Rundvisning på “CORNER 2019”
17/01 – Nytårskur

2018
24/11 – Gallericrawl 2018
15/11 – Rundvisning Jens Olesens samling
24/10 – Foredrag med Patricia Asbæk
22/09 – Bustur til Richard Winthers hus, Dodekalitten og Fuglsang Kunstmuseum på Lolland
04/08 – Besøg hos A. Petersen, Collection & Craft
13/08 – Besøg hos akvarelmaler Steen Vraasø
17/06 – Kunst- og Kulturvandring i Nordhavnen
24/05 – Besøg hos billedkunstner Peter Eichen
08/05 – Galleri Orange + Galleri 77
19/04 – Gentofte Kirke – Per Kirkeby
10/02 – Corner 2018 – Jens-Peter Kellermann, mfl.
10/01 – Nytårskur 2017/2018 hos Kristian von Hornsleth

2017
25/11 – GalleriCrawl 2017
23/10 – Dørstykker på Bernstorff Slot
05/10 – Kunst og kulturrejse til Amsterdam
04/10 – En aften på Skovshoved Hotel med Martin Bigum
27/08 – Byvandring i Helsingør
22/08 – Portrætmaler Lis Kjærgaard
29/05 – Besøg på Billedhuggerskolen på Charlottenborg
04/04 – Besøg hos billedvæver Charlotte Schrøder
13/03 – Generalforsamling 2017
21/02 – Glasoplevelser hos glasdesigner Anders Raad
23/01 – En Aften på Skovshoved Hotel
12/01 – Nytårskur

2016
26/11 – Gallericrawl 2016
01/11 – Lærerstandens Brandforsikring
12/10 – Besøg hos Edition Copenhagen
05/09 – Besøg i Peter Wibroes Barokhave
01/06 – Besøg på LO skolen ”Konventum”
03/05 – Besøg hos Vinhuset HANS JUST A/S
28/04 – Besøg i ”Kunstnerhuset på Østerbro”
02/03 – En aften på Skovshoved Hotel
31/01 – Rundvisning på ”Corner 2016” ved kunstneren Lars Ravn
11/01 – Nytårskur

2015
28/11 – GalleriCrawl 2015
05/11 – Besøg på kunstværkstedet Margarinen
08/10 – Besøg hos kunstneren Bernhard Lipsoe
24-27/09 – Islandstur
20/09 – Arkitektur-tur i Københavns nye Sydhavn
12/05 – “Cobra-kunsten og den afrikanske stammekunst.” På CHRISTA’S Fine Tribal & Modern Art Gallery.
14/04 – Besøg hos Keramiker Hannah Koppel og Billedkunstner Birthe Hauge Hansen
25/02 – “Kunsten Bag Murerne” – Rundvisning på Det Kongelige Teaters Gamle Scene ved kunsthistoriker Ole Nørlyng.
01/02 – Rundvisning på ”Corner 2015” ved kunstneren Lars Ravn
21/01 – Nytårskur

2014
29/11 – GalleriCrawl 2014
11/11 – Besøg hos Keramiker Louise Hindsgavl
03/10 – Oslo tur med M/S Pearl Seaways
20/05 – Thomas Kluge på Skovshoved Hotel.
07/05 – Besøg hos keramiker Ruth Lorentzen.
Besøg i Tapet-Cafe – Specialfremstillede tapeter, gardiner og håndtrykte tekstiler.
24/02 – Kunst på Borgen – Rundvisning på Christiansborg v. Jens Christian Jacobsen.
01/02 – Rundvisning på “Corner 2014” ved kunstneren Lars Ravn.
16/01 – Besøg hos kunstner Jytte Loehr, fuldblods koloristisk maler.
07/01 – NYTÅRSKUR. Man Ray – Syn og Tanke. Øregaard Museum.

2013
Saxo Bank – “The Saxo Collection”. Flere besøg, november 2012 til februar 2013.
Nytårskur på Øregård. Introduktion til udstillingen “Carl Bloch – hyldet og hånet”. Januar 2013.
Faurschou Foundation. Cai Guo-Qiang – A Clan of Boats. Januar 2013.
Kunstnerbesøg hos Pia Schutzmann. Januar 2013.
Rosenborg Slots Museum. Februar 2013.
Corner – rundvisning. April 2013.
Besøg hos kobbertrykker Niels Borch Jensen. Maj 2013.
Besøg hos Cobra kunstmaler Yoshio Nakajima. Juli 2013.
Gentofte Kino: Filmen “Per Kirkeby Vinterbilleder”. Oktober 2013.
Kunstforedrag på Schæffergården. November 2013.
Omvisning i Det Kongelige Bibliotek. November 2013.

2012
Nytårskur på Danmarks Akvarium. Januar 2012.
Rundvisning på “Corner 2012”. Januar 2012.
Besøg på kunstmuseet ARKEN – Damian Hirst donation og Dronningens særudstilling Farvens Sjæl. Februar 2012.
Pia Schutzmann udstillingen, Nivaagård samlingen. Februar 2012.
Besøg i Danske Banks hovedsæde. April 2012.
Besøg på “Grønningen” med kunstner-rundvisning. Maj 2012.
Besøg på “Rydhave” – USA’s ambassadør residens i Danmark. Ambassadør Laurie S. Fulton præsenterer residensen og sin amerikanske kunst. Maj 2012.
Besøg hos kunstsamleren John Hunov. Maj 2012.
Besøg i Nykredits nyeste hovedsæde “Krystallen”. Juni 2012.
Besøg hos Nils Erik Gjerdevik. August 2012.
Matisse på Statens Museum for Kunst. August 2012.
Holmens Kirke. September 2012.
Green Square, besøg hos konservator Katja Storkholm. Oktober 2012.

2011
“Nytårskur” på Øregaard Museum. Januar 2011
Rundvisning på Corner, januar 2011.
Besøg hos Malene Müllertz og Pedere Musse i deres værksted på Frederiksberg. Februar 2011.
Kunsthistoriker Mette Hess guidede os rundt på Arken og fortalte om Olafur Eliasson. Februar 2011.
Louisiana, Picasso udstillingen “Fred & Frihed. Marts 2011.
Besøg hos billedhuggeren Poul Isbak. Maj 2011.
Omvisning på Sølyst. Maj 2011.
Kongehusets Kirke: Christiansborg Slotskirke. Juni 2011.
Bustur Contemporary Art i sensommerlandet – bl.a. til Tegners Museum, til Gilleleje og til Munkeruphus. Sept. 2011.
Besøg hos de små håndværksvirksomheder o Skovshoved Møbelfabrik. September 2011.
Per Hebsgaards Værksted på Kastrupgaard. Oktober 2011.
Louisiana, rundvisning. Klee & Cobra. November 2011.
Ole Lindboe tager pulsen på kunsten. November 2011.
Besøg hos keramikværkstedet “Claydies”. November 2011.
Bustur og gallericrawl til Hamburg, tre dage i november 2011.

2010
“Nytårskur hos Galleri Knud Grothe på Jægersborg Allé, januar 2010
Rundvisning på Corner 2009 ved kunstneren Jens-Peter Kellermann, januar 2010.
Besøg på Københavns Rådhus – omvisning og afslutning med de berømte rådhuspandekager, februar 2010.
Besøg på “Rydhave” – den amerikanske ambassadørs embedsbolig – marts 2010.
Rundvisning i det nyrestaurerede Frederik VIII´s palæ på Amalienborg Slotsplads, april 2010.
Besøg hos maleren Sven Okkels, april 2010.
Miró på Arken april 2010
Sverige kalder Gentofte Kunstvenner:kunstbustur til Skåne med besøg på Moderna Museet i Malmø og Wanås kunst- og kulturcenter. Juni 2010.
Besøg på Det Kongelige Danske Kunstakademi med billedhugger og
lektor Pontus Kjerrman. Juni 2010.
Besøg på Køge Skitsesamling. September 2010.
Rundvisning i det ny Carlsberg byområde samt galleribesøg. September 2010.
Besøg hos malermester og konservator Flemming Jensen m.fl. i Raadvad. Oktober 2010.
Louisiana, Anselm Kiefer. Oktober 2010.
Kastrupgårdsamlingen – William Skotte. November 2010.

2009
“Special” nytårskur på Nordatlantens Brygge januar 2009.
Corner omvisning på Sophienholm februar 2009.
Kunsteksperten Arno Verkade, Christies, om det internationale kunstmarked lige nu – februar 2009.
Besøg hos Frimurerne på Blegdamsvej. April 2009.
Forårstur til LO-skolen maj 2009 og præsentation af en af Danmarks største samlinger af moderne kunst.
Værkstedsbesøg hos skulpturen og maleren Bernhard Lipsøe – maj 2009.
Havnerundfart i Københavns Havn med Københavns stadsarkitekt Jan Christiansen som guide.
Besøg på Christianholm Slot i Klampenborg september 2009
Med bus til ”Sydhavsøerne” og besøg på bl. Fuglsang og Galleri Syd. September 2009.
Guided rundvisning i den nye DAVIDS SAMLING. September 2009.
”Gode øjeblikke” på Hovedbiblioteket i Hellerup. Oktober 2009.
Guided omvisning til kunst i Nykredits hovedsæde. Oktober 2009.

2008
Guided omvisning på Art Copenhagen i Forum september 2008.
Guidet rundvisning i Finn Juhls hus september 2008.
Malmø Gallerinat september 2008.
Gode øjeblikke – efterårets kunstudstillinger 2008. Carsten Berthelsen fortalte om efterårets kunstudstillinger.
Guidet omvisning på Louisiana’s imponerende Per Kirkeby udstilling oktober 2008.
For anden gang fire dages kunstrejse til Berlin – fra 30. oktober til 2. november 2008 – med bl.a. besøg på Art Forum Berlin messen. Se gruppebillede med Rigsdagsbygningen i baggrunden.

Øvrige arrangementer
30/11 – GalleriCrawl 2013, en perlerække af gallerier i indre by: Tom Christoffersens Galleri, Galleri Weinberger, Galleri Susanne Ottesen, Galleri Martin Asbæk, Galleri LARM, Galleri Christoffer Egelund.
Besøg og rundvisning på Kunstakademiet
Afteneftersyn på moderne kunst med guide hos Bruun Rasmussens Kunstauktioner
Lysbilledforedrag med trompe-l’oeil maleren Peter Abelin, som bl.a. har udført Gentofte Kunstvenners gavlmaleri på Jægersborg Allé
Besøg hos kunstnerne Martin Benzon og Raimo Veranen
Besøg i de 6 kunstnerværksteder i Rørholmsgade
Rundvisning om kunsten i Nordeas hovedsæde
Hvert år en heldags kunstbustur til kunstnere et sted i Københavns omegn eller provinsen
Besøg hos Edition Copenhagen
Besøg hos billedhuggeren Poul Isbak
Besøg i kobbertrykkeren Niels Borch Jensens værksteder
Besøg hos kunstnerne Malene Müllertz og Peder Musse
Hvert år et såkaldt GalleriCrawl med besøg på 4-5 gallerier med præsentation af galleriernes aktuelle udstillinger. I 2005 besøgte vi Islands Brygge gallerierne: Kirkhoff, Nils Stærk, Nicolai Wallner, Gimm Eis og Christina Wilson. I 2006 Bredgade gallerierne: Egelund, Mikael Andersen, Birthe Laursen, Christas og Asbæk. I januar 2007 det nye galleriområde på Carl Jacobsens Vej i Valby: Bendixen contemporary art, Mogadihsni, Fung Sway, Larm og Copenhart.
Besøg hos kunstsamleren Erik Vejstrup
Besøg hos kunstneren Anders Moseholm
Besøg hos kunstneren Jeppe Eisner
Besøg hos kunstneren Hans Voigt Steffensen
Foredrag om investering i kunst ved redaktør af Magasinet KUNST Ole Lindboe.
GalleriCrawl til Malmøgallerierne på GalleriNatten, hvor alle Malmøs gallerier har åbent til 2400.
Besøg og picnic i Kunstnerbyen ved Utterslev Mose, hvor vi blev budt indenfor hos Preben Frank Stelvig, Flemming Rodian, Poul Agger og Bjarne W. Troelstrup.
Foredrag om Nicolai Eigtved og Frederiksstaden ved seniorforsker mag.art. Claus M. Schmidt på Gentofte Hovedbibliotek.
Besøg hos kunstneren Eske Kath, som er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi og er en af de lovende, unge danske kunstnere.
Besøg hos Folketinget med rundvisning i Tingets Kunstskatte.
Besøg hos billedhuggeren, lektor v. Kunstakademiet Pontus Kjerrman.
Ultimo september 2006 4 dages kunstrejse med bus til Berlin med bl.a. gallericrawl, besøg på Art-Forum Berlin kunstmessen og omvisning på Det Nordiske Ambassadekompleks.
Besøg hos kunstneren Frodo Mikkelsen.
Besøg i Billedkunstværkstederne, Trekronergade 90 i Valby og kunstnerne Jonna Pedersen og Bjørn Eriksen.
Guidet omvisning på PIET MONDRIAN udstillingen på Ordrupgaard.
Atelierbesøg hos kunstneren Gorm Eriksen.
Guidet omvisning på udstillingen “MAD LOVE” på Kunstmuseet Arken.
Omvisning på fotoudstillingen “SPOR” på Øregaard Museum.
Guidet omvisning på Arken: “Skagensmalerne – i nyt lys”.
Besøg hos rammemager Ove Olsen.
Guidet omvisning på “Nordens Matisse Elever.
Omvisning i Auktionshuset Bruun Rasmussen i forbindelse med den store Cobra auktion.
Besøg i kunstnerkvarteret “Rørholmsgade” i København.
Rundvisning på Louisiana’s store udstilling Cézanne og Giacometti.
Besøg i kunstnerværkstedet “Baghuset”, København Ø.
Besøg på Frederiksberg Slot.
Besøg i Det Kongelige Teaters Skuespilhus (hele to gange på grund af overvældende tilslutning).

Som det fremgår, lægger vi i Gentofte Kunstvenner vægt på at gennemføre unikke arrangementer, som man ellers ikke uden videre ville komme til.

Del vidt og bredt