Persondata

Kære medlem / mer af Gentofte Kunstvenner.

Der er (som sikkert bekendt) pr. 25. maj 2018 trådt nye regler for beskyttelse af persondata i kraft som følge af ny EU lovgivning.

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på at foreningen Gentofte Kunstvenner i sit medlemskartotek har følgende persondata på sine medlemmer:

Navn.

Telefonnummer.

Postadresse.

E-mailadresse.

Oplysninger om betalte kontingenter.

Oplysninger om tilmeldinger til arrangementer.

Oplysninger om vundne præmier ved Generalforsamlingen.

Foreningen erklærer hermed tillige at disse oplysninger aldrig har været og ikke vil blive videregivet til udenforstående.

Vi håber naturligvis at du / I fortsat ønsker at være medlemmer af foreningen og støtte op om dens aktiviteter.

I så fald skal du / I ikke foretage dig / Jer noget.

Hvis det ikke skulle være tilfældet – er det blot at maile til sekretariatet på adressen gentofte@kunstvenner.dk

Evt. spørgsmål rettes til sekretær Emilia Bach på samme mailadresse / telefon 53265327

De venligste hilsner
Bestyrelsen.

Del vidt og bredt