Nyhedsbrev den 2. februar 2024

Kom med Gentofte Kunstvenner til den store DR-succes ”Kunstnerkolonien”

SOPHIENHOLM tirsdag den 27. februar kl. 17.00.

Læs meget mere og tilmeld jer på https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2024/02/02/dr-successen-kunstnerkolonien-paa-sophienholm-den-27-februar/

Generalforsamlingen er som tidligere annonceret tirsdag den 12. marts 2024. Listen med billeder af kunsten til lodtrækningen er lagt på hjemmesiden – se https://www.gentofte-kunstvenner.dk/category/lodtraekninger/

Forslag fra medlemmerne til forelæggelse på generalforsamlingen skal være indsendt inden den 15. februar.

Del vidt og bredt