Indkaldelse til generalforsamling

 
TIRSDAG 21. MARTS 2023 kl. 19.00 I GENTOFTE RÅDHUSHAL
(NB. Der er adgang ad hoveddøren fra 17.30 og døren lukker kl. 19:05. Herefter er der desværre ingen mulighed for at komme ind. Så kom i god tid.)
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formanden, Lars Gudmand Pedersen, aflægger beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling 21. marts 2022.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse v. kasserer Jens Tarp. 
4. Fastsættelse af kontingent for 2024 v. formanden.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsen består i dag af:
Lars Gudmand Pedersen, formand
Mogens Røstbjerg, Næstformand
Emilia Bach, Sekretær
 
Jens Tarp, Kasserer
 
Knud Grothe, Bestyrelsesmedlem
 
Ragnar Norddahl, Bestyrelsesmedlem
 
Charlotte Langkilde, Bestyrelsesmedlem
 
Mogens Røstbjerg, Charlotte Langkilde og Jens Tarp er alle på valg, men kun Mogens Røstbjerg og Charlotte Langkilde ønsker genvalg.

Jesper Karlshøj foreslås valgt til bestyrelsen og indtræder som kasserer efter Jens Tarp.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
           
1. Suppleant, Flemming Visholm
2. Suppleant, Karina Frid

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

 
7. Valg af 2 revisorer.
Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår valg af Thomas Bjerregaard og Per Leisby som nye revisorer.
 
8. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag.
9. Eventuelt.
 
 
Efter generalforsamlingen uddeles rødvin til de medlemmer, som siden sidste generalforsamling har skaffet nye medlemmer.
       
Der foretages lodtrækning om 22 indkøbte kunstværker og auktion over 10 donerede kunstværker med Flemming Visholm som auktionarius.
Husk at kunsten til lodtrækning og auktion kan ses på foreningens hjemmeside og i Rådhushallen inden generalforsamlingen:https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2023/01/11/kunst-til-lodtraekning-og-auktion-paa-generalforsamlingen-2023/

Om generalforsamlingen gælder i øvrigt, at kun medlemmer af foreningen kan deltage. Forudsætningen for at deltage i lodtrækningen er, at kontingent for 2023 er betalt SENEST 10. MARTS. Se hvordan https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2023/02/03/nyhedsbrev-2-februar-23/
Efter generalforsamlingen og lodtrækningen er foreningen vært ved et let traktement.            
Vi glæder os til at se så mange som muligt!            
Med venlig hilsen            
Bestyrelsen
 
 
.
 
 
 
Del vidt og bredt