Regnskab 2020

Gentofte Kunstvenner

CVR-nr. 30287533

                   

Resultatopgørelse

 
                   
 

Regnskab 2018

 

Regnskab 2019

 

Regnskab 2020

 
Indtægter                  
Kontingenter 154.795,00     152.315,00     162.705,00    
Arrangementer 42.423,00     50.052,71     -182,15    
Renter             0,00    
Div.             0,00    
Indtægter i alt   197.218,00     202.367,71     162.522,85  
                   
Udgifter                  
Kunstindkøb:                  
Kunst 162.700,00     155.542,50     143.525,00    
Indramninger 750,00     0,00     0,00    
    163.450,00     155.542,50     143.525,00  
Administration:                  
IT udgifter       24.000,00     18.319,70    
Hjemmeside       7.511,91     4.807,75    
Kontorhold/div. 21.055,00     309,00     944,00    
Gaver       800,00     416,95    
Kontingent Egelund       800,00     800,00    
Brochurer       3.576,00     0,00    
Bankgebyrer       3.050,00     300,00    
Porto       50,00     20,00    
          40.096,91     25.608,40  
    184.505,00     195.639,41     169.133,40  
                   
Periodens resultat   12.713,00     6.728,30     -6.610,55  
                   
                   
                   
                   

Balance

 
                   
 

31-12-2018

 

12/31/19

 

31-12-2020

 
Aktiver                  
Kasse 8,00     0,00     0,00    
Danske Bank 117,50     20.369,89     4.834,80    
Tilgodehavender             0,00    
Aktiver i alt   6.490,90     28.650,35     4.834,80  
                   
Passiver                  
Kreditorer   4.335,00     19.765,00     2.560,00  
Egenkapital                  
Primo 2.155,90     2.157,05     8.885,35    
Årets resultat       6.728,30     -6.610,55    
Ultimo   2.155,90     8.885,35     2.274,80  
Passiver i alt   6.490,90     28.650,35     4.834,80  
                   
                   
   

Peter Buch Lorentzen

 

Konst.kasserer

 

Gentofte d. 18. februar  2021

 
                   

Det fremlagte regnskab er revideret og fundet i orden.

 

De anførte beholdninger er kontrollerede.

 
                   
                   
       

Ulla Cappelørn      

Poul Vejby-Sørensen        
        Revisor

Revisor

       

Gentofte d. 18. februar  2021

 
Del vidt og bredt