Gentofte kunstvenner åbner igen – bestyrelsesnyt den 19. maj 2021

Kære medlemmer

Gentofte Kunstvenner åbner igen!

På grund af Corona har også Gentofte Kunstvenner  indtil nu i 2021 været forhindret i at gennemføre vores sædvanlige og mangeartede kunstneriske arrangementer.

Vi nåede til al held lige akkurat Generalforsamlingen – dagen inden Regeringens nedlukning af landet – ligesom vi under åbningen i efteråret lykkedes med at gennemføre hele 6 arrangementer: kunstturen til Læsø med galleriejer Tom Christoffersen, kunstrunden med gavlmalerier i Holbæk, besøg hos kunstneren Hanne Galschiøt, foredrag med maleren John Körner i Galleri Bo Bjerggaard og foredraget med karikaturtegneren Jens Hage i Byens Hus.

Og nu åbner vi igen ligesom resten af samfundet – og det gør vi med manér:

Den 6. juni har vi arrangeret visning af en uhyre interessant og spændende spillefilm om den verdensberømte engelske kunstmaler J.M.W.Turner. Se og tilmeld under kommende arrangementer.

Den 15. juni gennemfører vi billedforedrags- og filmarrangementet med Suste Bonnén, som blev aflyst pga coronaen.

Og den 17. juni skal vi besøge kunstnerne i Atelierhusene i Emdrup. Vi håber på godt sommervejr, for som afslutning på besøgene hos en række af kunstnerne vil der være en picnic-servering på græsplænen foran husene. Se også nærmere under kommende arrangementer, hvor tilmelding også foregår.

Læs nærmere og tilmeld jer under arrangementer her på hjemmesiden.

Det pga corona aflyste besøg hos kunstsamleren John Ginsborg gennemføres efter sommerferien.

Dette års Generalforsamling kunne på grund af Coronaen ikke gennemføres i marts som foreskrevet. Vi planlægger nu at gennemføre Generalforsamlingen i Rådhushallen mandag den 6. september kl. 19.00. Nærmere følger, men I kan allerede nu på hjemmesiden under Lodtrækninger se hvilke kunstværker vi skal trække lod om i år.

Deltagelse i arrangementerne forudsætter indtil videre coronapas.

På længe ventet gensyn.

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del vidt og bredt