GENTOFTE KUNSTVENNER

Kunstforeningen i GentofteINDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

MANDAG 21. marts 2022 kl. 19.00 I GENTOFTE RÅDHUSHAL
(NB. Der er adgang ad hoveddøren fra 17.30 og døren lukker kl. 19:05. Herefter er der desværre ingen mulighed for at komme ind. Så kom i god tid.)

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formanden, Lars Gudmand Pedersen, aflægger beretning om foreningens virksomhed fra sidste generalforsamling 20. september 2021.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse v. kasserer Jens Tarp.https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2022/03/02/revideret-regnskab-2021/
4. Fastsættelse af kontingent for 2023 v. kasserer Jens Tarp.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsen består i dag af:
Lars Gudmand Pedersen, formand
Mogens Røstbjerg, Næstformand
Emilia Bach, Sekretær

Jens Tarp, Kasserer

Knud Grothe, Bestyrelsesmedlem

Ragnar Norddahl, Bestyrelsesmedlem

Charlotte Langkilde, Bestyrelsesmedlem

Lars Gudmand Pedersen, Emilia Bach, Knud Grothe og Ragnar Norddahl er alle på valg og villige hertil.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
1. Suppleant, Flemming Visholm
2. Suppleant, Ledig

Bestyrelsen foreslår genvalg af Flemming Visholm, som er villig til genvalg og nyvalg af Karina Frid som ny 2. suppleant.
7. Valg af 2 revisorer.
Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen er villige til genvalg.
8. Indkomne forslag
Der er ikke nogen indkomne forslag

9. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen uddeles rødvin til de medlemmer, som siden sidste generalforsamling har skaffet nye medlemmer.
Der foretages lodtrækning om 25 indkøbte kunstværker og auktion over 8 donerede kunstværker med Flemming Visholm som auktionarius
Husk at gevinsterne kan ses på foreningens hjemmeside og i Rådhushallen inden generalforsamlingen:
https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2022/03/02/kunstvaerker-2022-til-overblik-eller-evt-udskrivning/

https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2022/03/02/kunstvaerker-2022-med-beskrivelse-af-kunstnerne/

Reglerne for lodtrækningen fremgår af hjemmesiden under:
https://www.gentofte-kunstvenner.dk/lodtraekningsregler/
Den aktuelle medlemsliste med lodtildeling vil som sædvanlig blive ophængt i salen.
NB! Bestyrelsen genopfrisker reglerne for fuldmagter: Der er kun mulighed for at anvende fuldmagt, hvis den medgives et tilstedeværende medlem. (Indsendelse af fuldmagter til bestyrelsen er således ikke muligt).
Om generalforsamlingen gælder i øvrigt, at kun medlemmer af foreningen kan deltage. Forudsætningen for at deltage i lodtrækningen er, at kontingent for 2022 er betalt SENEST 10. MARTS.
Efter generalforsamlingen og lodtrækningen er foreningen vært ved et let traktement.
Vi glæder os til at se så mange som muligt!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

I
facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet