GENTOFTE KUNSTVENNER

Kunstforeningen i Gentofte


GALLERICRAWL OG NY SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSEN

Kære medlemmer

Vores traditionsrige GalleriCrawl bliver i år lørdag den 27. november. Notér jer allerede nu datoen. Nærmere program følger snarest på hjemmesiden annonceret med et nyhedsbrev.

Flere arrangementer inden jul er under forberedelse og disse vil også blive omtalt på hjemmesiden og annonceret med et nyhedsbrev.

På baggrund af vedtagelserne på generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Lars Gudmand Pedersen som formand, Mogens Røstbjerg som næstformand, Jens Tarp som kasserer, Emilia Bach som sekretær, Ragnar Nordahl, Peter Buch Lorentzen og Knud Grothe som øvrige bestyrelsesmedlemmer samt Flemming Visholm og Charlotte Langkilde som suppleanter.

Referatet fra Generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden, så snart det er godkendt af dirigenten.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
facebook