GENTOFTE KUNSTVENNER

Kunstforeningen i Gentofte
Kære Gentofte Kunstvenner

Det er med stor glæde, at vi endeligt kan mødes med alle vores medlemmer i vores skønne kunstforening med denne indkaldelse til den årlige generalforsamling mandag den 20. september. Det er den 52. generalforsamling i GKV’s historie og den afholdes jo normalt i februar, men er pga. corona udsat til nu.

Helt nyt og ekstraordinært er det nu lykkedes os at få Troels Jorn, søn af Asger Jorn, til at vise rundt i børnehuset på Østerbro og fortælle om den nyrestaurerede CoBrA-frise. Den er 75 m lang og strækker sig over 10 rum. Det sker torsdag den 16. september og der er stadig ledige pladser. Se meget mere om frisen og historien bag og tilmeld jer under arrangementer på hjemmesiden https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2021/07/11/cobra-frisen-i-boernehuset-paa-oesterbro-torsdag-den-16-september/

Vi havde et meget vellykket besøg i tre af atelierhusene i Endrup. Derfor vil vi gerne fortælle, at der søndag den 12. september 13-17 holdes Åbent Hus i 9 af ateliererne på Grønnemosevej 21 i Endrup. I er meget velkomne.

....................................

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

MANDAG 20. september 2021 kl. 19.00 I GENTOFTE RÅDHUSHAL

(NB. Der er adgang ad hoveddøren fra 17.30 og døren lukker kl. 19:05. Herefter er der desværre ingen mulighed for at komme ind. Så kom i god tid.)

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Formanden, Ragnar Norddahl, aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2020.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse v. kasserer Peter Buch Lorentzen. (https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2021/08/30/regnskab-2020/)

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 2021 v. kasserer Peter Buch Lorentzen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Bestyrelsen består i dag af:
Ragnar G. Norddahl, Formand
Mogens Røstbjerg, Næstformand 1)
Emilia Bach, Sekretær
Peter Buch Lorentzen, Kasserer
Knud Grothe, Bestyrelsesmedlem
Lars Gudmand Pedersen, Bestyrelsesmedlem
Stig Michelsen, Bestyrelsesmedlem 2)
Charlotte Langkilde, Suppleant
Jarl Witzke, Suppleant 3)
  1. Mogens er på valg og er villig til genvalg
  2. Stig ønsker at udtræde fra bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Jens Tarp, som nyt bestyrelsesmedlem.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Charlotte Langkilde og valg af Dorte Friis Elsass, som ny suppleant.
3) Jarl Witzke har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

7. Valg af 2 revisorer.
Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen er villige til genvalg.

8. Indkomne forslag, som skal være modtaget hos sekretariatet senest 13.09.2021

9. Eventuelt.
..............................

Efter generalforsamlingen uddeles rødvin til de medlemmer, som i årets løb har skaffet nye medlemmer, stand-up komiker Thomas Wivel underholder
og der foretages lodtrækning om 23 gevinster og auktion over mindst 4 donerede kunstværker med Thomas Wivel som auktionarius

Husk at gevinsterne kan ses på foreningens hjemmeside https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2021/04/08/kunstvaerker-til-udlodning-2021/ og i Rådhushallen inden generalforsamlingen.Reglerne for lodtrækningen fremgår af hjemmesiden under https://www.gentofte-kunstvenner.dk/lodtraekningsregler/

Den aktuelle medlemsliste med lodtildeling vil som sædvanlig blive ophængt i salen.

NB! Bestyrelsen genopfrisker reglerne for fuldmagter: Der er kun mulighed for at anvende fuldmagt, hvis den medgives et tilstedeværende medlem. (Indsendelse af fuldmagter til bestyrelsen er således ikke muligt.)

Om generalforsamlingen gælder i øvrigt, at kun medlemmer af foreningen kan deltage. Forudsætningen for at deltage i lodtrækningen er, at kontingent for 2021 er betalt.

Efter generalforsamlingen og lodtrækningen er foreningen vært ved et let traktement.

Vi glæder os til at se så mange som muligt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
facebook