GKOswald

Kære medlemmer

Fordi vi nu kun må forsamles maksimalt 10 personer, bliver vi desværre nødt til at udsætte alle foreningens arrangementer.
Alle indbetalinger returneres automatisk.
Når vi igen må samles væsentligt flere end 10, sender vi et nyhedsbrev ud til alle med nye datoer på arrangementerne.
Vi glæder os til vi igen kan mødes omkring foreningens spændende arrangementer.


Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsenfacebook