Indkaldelse til generalforsamling 2021

Kære Gentofte Kunstvenner

Det er med stor glæde, at vi endeligt kan mødes med alle vores medlemmer i vores skønne kunstforening med denne indkaldelse til den årlige generalforsamling mandag den 20. september. Det er den 52. generalforsamling i GKV’s historie og den afholdes jo normalt i februar, men er pga. corona udsat til nu.

 

                             ………………………………             

                       

                      INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

        MANDAG 20. september 2021 kl. 19.00 I GENTOFTE RÅDHUSHAL

 

 (NB. Der er adgang ad hoveddøren fra 17.30 og døren lukker kl. 19:05. Herefter er der desværre ingen mulighed for at komme ind. Så kom i god tid.)

 

DAGSORDEN

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Formanden, Ragnar Norddahl, aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2020.

 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse v. kasserer Peter Buch Lorentzen. (https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2021/08/30/regnskab-2020/)

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 2021 v. kasserer Peter Buch Lorentzen.

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

 

Bestyrelsen består i dag af:

Ragnar G. Norddahl, Formand

Mogens Røstbjerg, Næstformand 1)

Emilia Bach, Sekretær 

Peter Buch Lorentzen, Kasserer 

Knud Grothe, Bestyrelsesmedlem

Lars Gudmand Pedersen, Bestyrelsesmedlem

Stig Michelsen, Bestyrelsesmedlem 2)

Charlotte Langkilde, Suppleant

Jarl Witzke, Suppleant 3)

  1. Mogens er på valg og er villig til genvalg
  2. Stig ønsker at udtræde fra bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller Jens Tarp, som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Charlotte Langkilde og valg af Dorte Friis Elsass, som ny suppleant.

3) Jarl Witzke har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

 

7. Valg af 2 revisorer.

Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen er villige til genvalg.

 

8. Indkomne forslag, som skal være modtaget hos sekretariatet senest 13.09.2021

 

9. Eventuelt.

                                  …………………………

 

Efter generalforsamlingen uddeles rødvin til de medlemmer, som i årets løb har skaffet nye medlemmer, stand-up komiker Thomas Wivel underholder

og der foretages lodtrækning om 23 gevinster og auktion over mindst 4 donerede kunstværker med Thomas Wivel som auktionarius

 

Husk at gevinsterne kan ses på foreningens hjemmeside https://www.gentofte-kunstvenner.dk/2021/04/08/kunstvaerker-til-udlodning-2021/ og i Rådhushallen inden generalforsamlingen.

 

 

Reglerne for lodtrækningen fremgår af hjemmesiden under https://www.gentofte-kunstvenner.dk/lodtraekningsregler/

 

Den aktuelle medlemsliste med lodtildeling vil som sædvanlig blive ophængt i salen.

 

NB! Bestyrelsen genopfrisker reglerne for fuldmagter:  Der er kun  mulighed for at anvende fuldmagt, hvis den medgives et tilstedeværende medlem.   (Indsendelse af fuldmagter til bestyrelsen er således ikke muligt.)

 

Om generalforsamlingen gælder i øvrigt, at kun medlemmer af foreningen kan deltage. Forudsætningen for at deltage i lodtrækningen er, at kontingent for 2021 er betalt.

 

Efter generalforsamlingen og lodtrækningen er foreningen vært ved et let traktement.

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt!

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

 

Del vidt og bredt