Generalforsamlingen d. 10. marts 2020 på Gentofte Rådhus

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden og for “sundheds-sikkerhedens” skyld’, så havde Rådhusets medarbejdere opstillet tilstrækkeligt antal stole, så medlemmerne kun sad på hver anden stol.

Som altid bød Formanden Ragnar Norddahl velkommen og takkede alle i bestyrelsen inkl. suppleanter for deres utrættelige indsats gennem året.

 1. Valg af dirigent: Erik Hamre blev enstemmigt valgt og erklærer generalforsamlingen lovlig og giver ordet videre til Formanden.
 2. Formandens beretning: Ragnar Norddahl starter med at rose medlemmerne for deres aktive deltagelse i arrangementerne. I 2019 havde vi 12 arrangementer med i alt 482 deltagere. Formanden takkede foreningens revisor. Formandens beretning blev godkendt.
 3. Aflæggelse af regnskab v/ Charlotte Langkilde. Regnskabet blev godkendt.
 4. Fastlæggelse af kontingent v/ Charlotte Langkilde: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021, hvilket blev godkendt.
 5. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsesmedlemmerne Ragnar Norddahl, Emilia Bach og Knud Grothe var på valg og blev genvalgt. Derudover blev medlem Peter Lorentzen valgt ind i bestyrelsen.
  Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med:
  Ragnar Norddahl som formand
  Mogens Røstbjærg som næstformand
  Peter Lorentzen som kasserer
  Emilia Bach som sekretær
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Charlotte Langkilde og Jarl Witzke var på valg og blev genvalgt.
 7. Valg af revisor: Ulla Cappelørn og Poul Vejby-Sørensen var på valg og blev genvalgt.
 8. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
 9. Evt. Vores hjemmeside er desværre i længere tid ikke blevet ájourført pga. sygdom. Vi er imidlertid nu med stor hjælp fra et medlem ved at lave en ny og mere moderne hjemmeside. På denne vil du bl.a. kunne tilmelde dig til arrangementerne, og dette vil være meget nemmere end hidtil.

Også det nye opdaterede lodtrækningssystem blev meget positivt modtaget, idet det nye system var renset for hidtil, trættende gentagelser af ’vindere’. 

Det er i øvrigt vores indtryk, at medlemmerne er meget glade for den nye strategi med færre, men bedre kunstværker til udtrækning.

Årets tilstedegevinster var 20 eksemplarer af pragtbogen “Modern Scandinavian Design”, en bog på 5 kg, som omhandler designere i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island og deres traditionelle design gennem de seneste 25 år. Igen i år var tilstedegevinsterne doneret af Gallerie Knud Grothe.

Efterfølgende havde vi vores kunstauktion, som i år bestod af 5 værker, der indbragte godt 8.000 kr. Beløbet lægges i puljen til næste års kunstindkøb til udlodning på generalforsamlingen 2021.

Desuden blev der uddelt 17 flasker god rødvin til de medlemmer, som havde skaffet nye medlemmer. Tak til Jer.

Ud over de allerede fastlagte arrangementer har vi planlagt række arrangementer, som vi glæder os til at melde ud senere – når ”Corona-krisen” har lagt sig.

Pga. risiko for Coronasmitte, blev mad og vin indtaget oppe i den store hal, hvor der var mulighed for at holde bedre afstand og følge de regler der blev udstukket af både Rådhuset og Regeringen.

Så kære medlemmer – ”Hold hænderne rene og hovedet koldt” til vi mødes igen.

Hilsen Bestyrelsen

 

Del vidt og bredt